Psychotherapie – EMDR

EMDR

 

Adfysio Kessel-Lo (Leuven)

Evidence-based behandelingsmethode voor angst- en traumagerelateerde klachten

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde en evidence-based behandeling voor allerlei angst- en trauma­gerelateerde klachten en de eerstekeuzebehandeling volgens de meeste internationale behandelrichtlijnen, zoals ook die van de World Health Organization (WHO).

Door middel van EMDR verlichten we de lijdensdruk en impact van herbelevingen. Gelijktijdige aandacht voor mentale representaties en voor een werkgeheugen­belastende taak via oogbewegingen, zorgt ervoor dat de emotionele lading van het beeld of de herinnering wordt gehaald. Dit is het desensitiserende effect van EMDR. Beelden of herinneringen worden dan met een andere betekenis opnieuw opgeslagen in ons lange termijngeheugen. Dit heeft ook een ontspannend effect op ons lichaam. In tegenstelling tot sommige andere vormen van traumatherapie, hoeft de schokkende gebeurtenis of nare herinnering bij EMDR niet uitvoerig te worden beschreven. Deze procedure beïnvloedt geheugenrepresentaties, waardoor het mogelijk is om al na één of slechts enkele sessies het oorspronkelijke beeld, de vervelende herinnering of de lastige gevoelens als minder verontrustend, angstwekkend of triggerend te ervaren.

 

Vaak is men al na enkele EMDR-sessies opnieuw in staat om de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken. Hoeveel sessies er precies nodig zijn, valt moeilijk op voorhand in te schatten en is afhankelijk van onder meer de complexiteit van de hulpvraag en opgedane levenservaringen. Daarnaast is iedereen uniek en volgt elk een eigen tempo. De behandeling duurt in het algemeen zo kort mogelijk, maar tegelijk ook zo lang als nodig of gewenst. De schokkende gebeurtenis krijgt steeds meer een passende plek in onze levensgeschiedenis. We zijn in staat met andere ogen naar de gebeurtenis te kijken. Herinneringen worden minder levendig en hebben minder emotionele impact. Negatieve beelden, disfunctionele cognities (bv. “Ik ben dom”) en lastige emoties (bv. angst en machteloosheid) doven uit en we verwerven steeds meer regie over ons leven.

 

Het gebruik van benzodiazepines (slaap- en kalmeermiddelen) vormt een contra-indicatie voor een EMDR-behandeling. Hierdoor kan het nodige arousal-niveau niet worden bereikt. Niet sederende antidepressiva kunnen wel gelijktijdig met een EMDR-behandeling worden genomen.

 

Dankzij de sterke empirische evidentie kent EMDR een steeds groter toepassingsgebied en is onder meer aangewezen bij de volgende klachten:

 • Psychotrauma
 • Posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)
 • Intrusies of dwanggedachten
 • Flashbacks
 • Angstdromen
 • Acute stressstoornis
 • Angst/Paniekaanvallen
 • Specifieke fobieën
 • Anticipatieangst/Faalangst
 • Sociale angst
 • Overmatige waakzaamheid
 • Vermijdingsgedrag
 • Schuldgevoel/Boosheid
 • Gevoel van machteloosheid
 • Laag zelfbeeld
 • Pestervaringen
 • Verlies/Gecompliceerde rouw
 • Slaap- en concentratiestoornissen
Gesprekstherapie Leuven

Floor Vens

EMDR bij Adfysio Kessel-Lo

 

Wil je graag leven vanuit jouw authentieke kern? Verlang je naar meer levensvreugde, zin en verbinding? Boek dan gerust een afspraak in bij onze psychotherapeute Floor.

Jouw unieke verhaal, hulpvraag en alles wat je voelt, denkt of zegt worden steeds in alle veiligheid, zonder oordeel en met respect ontvangen.

Bij vragen kan je ook altijd bij ons terecht via het e-mailadres floor@adfysio.be

Lees meer