Kinesist Leuven (Kessel-Lo)

Revalidatie – Manuele therapie

Manuele therapie

 

Adfysio Kessel-Lo (Leuven)

 

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat. Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Het lichaam wordt als een `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueeltherapeutisch onderzoek. De therapeut kan een verband leggen (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam. Onze kinesisten Lynn Tastenhoye, Wout Vandenbergh, Arthur Van Gorp & Piet Scherrens helpen je graag verder.

Contact kinesisten manuele therapie

Piet Scherrens

Kinesist & osteopaat

Lynn Tastenhoye

Kinesist

Wout Vandenbergh

Kinesist

Arthur Van Gorp

Kinesist & docent core stability